Organizacje non-profit
Kategorie:

Organizacje non profit

Avatar
Opublikowane przez

Organizacje non profit

Organizacje non-profit pełnią niezwykle ważną rolę w społeczeństwie.

Czym różnią się od zwykłych podmiotów gospodarczych?

Nie wszystkie organizacje dążą do osiągnięcia zysku.

Organizacja non-profit to organizacja, która istnieje, aby osiągnąć jakiś cel inny niż zwykły biznesowy cel zysku.

Zamiast tego tworzone są organizacje non-profit, które służą zatwierdzonym przez rząd celom, w wyniku czego są objęte specjalnym traktowaniem podatkowym.

Czym są organizacje non profit?

Organizacje non-profit odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdrowych społeczności.

Zapewniając kluczowe usługi, które przyczyniają się do stabilności gospodarczej i mobilności.

Wzmacniają także społeczności na inne ważne sposoby. Ich rola jest zatem ogromna.

Organizacje te nie są oddane zyskom prywatnym lub finansowym, ale wspieraniu interesu publicznego.

Celem organizacji non-profit jest generalnie poprawa jakości życia innych na poziomie społeczności, lokalnym, stanowym, krajowym, a nawet globalnym.

Taki podmiot to grupa zorganizowana w celach innych niż generowanie zysku.

W której żadnej część dochodu organizacji nie rozdziela się między jej członków, dyrektorów lub urzędników.

Organizacje charytatywne uzyskują przychody z darowizn, dotacji i członkostwa.

Mogą również uzyskiwać przychody ze sprzedaży markowych produktów.

Organizacja może również wykorzystać otrzymane darowizny, aby pozostać na bieżąco i móc kontynuować swoją działalność.

Finansowanie…

Podobnie jak ich odpowiedniki nastawione na zysk, grupy te wyznaczają cele i wymagają zasobów, aby je osiągnąć.

Jednak ich cele nie nastawiają się na zyski.

Na przykład celem organizacji non-profit może być karmienie ubogich, ochrona środowiska, zwiększenie frekwencji na balecie lub zapobieganie jeździe pod wpływem alkoholu.

Poszczególne organizacje nie konkurują ze sobą bezpośrednio w taki sam sposób jak firmy ale konkurują o utalentowanych pracowników, ograniczony czas wolontariatu ludzi i darowizny.

Ludzie decydują się na wolontariat z różnych powodów.

Niektórym daje to szansę oddania czegoś społeczności lub dokonania zmian w otoczeniu ludzi.

Dla innych daje możliwość rozwijania nowych umiejętności lub korzystania z dotychczasowych doświadczeń i wiedzy.

Każdy powód jest dobry, żeby pomagać ludziom.

Uczestnictwo w organizacji non-profit daje do tego typu działalności przestrzeń.